Zakupy grupowe 2.0

Jak wykorzystać media społecznościowe w promocji zakupów grupowych? Michał Kucia wraz z Martą Zembik prezentują badania z wykorzystaniem narzędzia Brand24. Zapraszamy!

Pionierem na światowym rynku serwisów zakupów grupowych był serwis Groupon, zaś w Polsce za pierwszego gracza na tym polu uznaje się Gruper, który wystartował w 2010 roku. Z uwagi na szybko rosnącą popularność tej formy zakupów oraz stosunkowo prostą logikę biznesową, podobne serwisy mnożyły się w szybkim tempie osiągając obecnie na rynku liczbę kilkudziesięciu¹. Sytuacja taka doprowadziła do dużej konkurencji pomiędzy portalami, które starają się prezentować oferty od ciekawych kontrahentów i z atrakcyjną zniżką. Ma to również przełożenie na działalność promocyjną serwisów zakupów grupowych.

Dla tego relatywnie nowego modelu e-commerce konieczne jest wykorzystanie nowoczesnych mediów promocyjnych, takich jak media społecznościowe, czy Internetu jako naturalnego środowiska działalności tychże serwisów.

Young Woman Shopping Online

Sposób promocji serwisów zakupów grupowych stał się przedmiotem badań przeprowadzonych od stycznia do maja 2013 roku z wykorzystaniem aplikacji Brand24, oferującej możliwość gromadzenia i rejestracji danych w obrębie całego Internetu, w tym mediów społecznościowych (wpisy na blogach, forach dyskusyjnych portali informacyjnych, forach specjalistycznych, w grupach dyskusyjnych na portach społecznościowych, mikroblogach, a także w komentarzach do blogów i artykułów).

Aplikacja po zadaniu hasła kluczowego przeszukuje w czasie rzeczywistym wszystkie publiczne wpisy w mediach społecznościowych, w których występuje zadane hasło. Na potrzeby niniejszych badań było to ogólne hasło „zakupy grupowe”². Na podstawie wyników budowany jest obraz hasła prezentujący m.in. strony wpisów, kategorie, wpływowych internautów oraz najbardziej aktywnych internautów oraz źródła wpisów.

Wyniki monitoringu Internetu, w tym w szczególności mediów społecznościowych, miały dostarczyć danych o miejscach pojawiania się informacji (wpisów) dotyczących zakupów grupowych, ich treści oraz autorach. Zebrany materiał został poddany analizie, w szczególności z treści wpisów wybrano te o charakterze promocyjnym oraz uzupełniony o obserwację fanpage’y największych serwisów zakupów grupowych w portalu społecznościowym Facebook.

W okresie monitorowania Internetu z wykorzystaniem aplikacji Brand24 zebrano blisko 11,5 tys. wyników. Warto podkreślić, że wszystkie wpisy zawierające słowo „zakupy grupowe” miały pozytywny wydźwięk. Najwięcej treści zebrano z serwisów nie zaliczanych do mediów społecznościowych (ponad 10,5 tys.). Jedynie 517 wpisów pochodziło z blogów (np. alinarose.pl, przemcio.net, blog.meritumbank.pl) i mikroblogów (Blip i Twitter).

W badanym okresie najwięcej treści zawierających  hasło „zakupy grupowe” pojawiło się w serwisie Godealla.pl (77%), który należy przede wszystkim traktować jako agregator treści związanych z ofertami poszczególnych serwisów. Kolejnym serwisem, gdzie pojawiała się znacząca liczba wpisów jest Snuper.pl (6,5%)³. Fraza „zakupy grupowe” bezpośrednio na Facebooku pojawiła się 88 razy, co stanowiło niewiele ponad 0,77% wszystkich wpisów (tabela 1).

Tabela 1

Strony internetowe i portale społecznościowe zawierające wpisy hasło „zakupy grupowe”

Wyszczególnienie
Liczba wpisów
Procentowy udział
Godealla.pl 8793 77,24
Snuper.pl 741 6,51
Blip.pl 246 2,16
Cuppon.pl 216 1,90
Mlecznepodroze.pl 182 1,60
Mydeal.pl 146 1,28
Facebook.com 88 0,77
Wesave.pl 79 0,69
Deal.pl 71 0,62
Emy.pl 55 0,48
Twitter.com 52 0,46
Blog.scoupon.pl 50 0,44
Inne* 666 5,85
*Inne - łącznie 666 wpisów, w tym 250 pojedynczych.   
Źródło: opracowanie własne.

 

Zaobserwowano znaczący spadek z miesiąca na miesiąc ilości treści zawierających zwrot „zakupy grupowe” pojawiających się w mediach społecznościowych. W styczniu i lutym pojawiło się łącznie 54,3% wpisów z całego okresu badania (odpowiednio 28,2% i 26,1%). W kolejnych miesiąca można było zauważyć spadek ilości pojawiających się haseł (marzec 18,5%, kwiecień 14,4% oraz maj 12,8%).

Analizując szczegółowo wyniki badań zrealizowanych z wykorzystaniem serwisu Brand24, zauważono, że średnio najwięcej wpisów dotyczących zakupów grupowych pojawia się w godzinach od 24.00-8.00 (ponad 38%), a następne ponad 34% tworzonych jest w godzinach od 8.00 do 16.00. Niewiele ponad 27% wpisów zamieszczono w godzinach od 16.00 do 24.00. Paradoksalnie, w całym badanym okresie najmniej wpisów na badany temat pojawiało się w godzinach od 16.00 do 24.00, a więc w okresie wzmożonej aktywności internautów korzystających z Internetu w celach prywatnych. Wyniki prezentuje rysunek 1.

Wykres_zakupy grupowe

Źródło: opracowanie własne

W kolejnej odsłonie artykułu sprawdzimy, w jaki sposób największe serwisy zakupów grupowych wykorzystują media społecznościowe w swojej działalności, jakimi sformułowaniami posługują się w celu promocji oraz do kogo kierowane są te działania. Zapraszamy!

……………………………………………………………………………………………………………………………….

[¹] www.godealla.pl (dostęp 15.08.2013)

[²] Autorzy badań przyjęli założenie, że hasło „zakupy grupowe” najlepiej będzie odpowiadać zakupom grupowym bez konieczności zadawania zapytania na temat nazwy poszczególnych serwisów zakupów grupowych.

[³] Zarówno serwis Godealla.pl jak i Smuper.pl nie są typowymi serwisami społecznościowymi, a oferują jedynie mechanizmy o charakterze społecznościowym, takie jak możliwość polecenia danej oferty serwisów zakupów grupowych na Facebooku, NK.pl czy Twitterze.

O Autorze

Marta Zembik

Samodzielny Zakład Informatyki Gospodarczej.
Doktorantka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zajmuje się tematyką wykorzystania mediów społecznościowych w działalności przedsiębiorstw.

Tagi: ,

O Autorze

Michał Kucia

Adiunkt w Katedrze Rynku i Konsumpcji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Prowadzi szereg wykładów i szkoleń w Kolegium Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie z zakresu szeroko pojętego e-biznesu. Jest autorem lub współautorem kilkunastu publikacji z zakresu handlu elektronicznego oraz Internetu w marketingu. Absolwent Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach oraz University of Tilburg w Holandii. Prywatnie fan narciarstwa i formuły 1.

Back to Top